Overblijven

Overblijven op De Schakel

Vanaf januari 2013 is de organisatie van de overblijf vernieuwd. De overblijf op De Schakel wordt verzorgd door een enthousiaste groep mensen bestaande uit 11 vrijwilligers van onze eigen school en 3 pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Smallsteps. Ons uitgangspunt bij het overblijven op onze school is dat kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontspannen en keuzevrijheid hebben in hun spel. De middagpauze start om 12.00 uur. Om 13.05 uur klinkt het eerste belsignaal en gaan de kinderen weer naar hun lokaal, zodat 13.15 uur de lessen weer beginnen. Bij de overblijf maken we onderscheid tussen het eten en het spelen.

Het eetmoment

Het eetmoment start om 12.00 uur. De kinderen van groep 1, 2 en 3 die overblijven, eten in de grote hal. De vrijwilligers van die dag houden toezicht op deze kinderen. Zij krijgen ruimschoots de tijd om hun meegebrachte lunch te nuttigen. De kinderen van de overige groepen die overblijven, eten in hun eigen klas of in een aangrenzend lokaal. Zij eten onder toezicht van de leerkracht. Zij krijgen de tijd tot 12.20 uur. De leerkrachten pauzeren vervolgens. Kinderen die nog niet klaar zijn met eten, mogen hun lunch verder afronden in de grote hal.

Het speelmoment

Vanaf 12.15 uur kunnen kinderen buiten spelen. Er is vanaf dat moment toezicht. In eerste instantie bestaat het toezicht uit de pedagogisch medewerkers. Eén van hen organiseert op drie dagen een sportactiviteit waar ongeveer 30-35 kinderen per keer aan kunnen deelnemen. Er wordt gestreefd naar eerlijke mogelijkheden voor alle kinderen. In de loop van de overblijf breidt het toezicht buiten zich verder uit. Bij goed weer spelen de kinderen zo veel mogelijk buiten.

Kosten en praktische zaken

Het overblijven bedraagt € 2,00 per kind, per keer. Als u uw kind(eren) echter op een vaste dag of vaste dagen laat overblijven zijn de kosten aanmerkelijk lager en moet u denken aan een prijs van € 1,65.
Veel ouders vinden het gemakkelijk om de kosten voor het overblijven van huis uit te betalen. Dat scheelt een loopje naar school. U kunt dan een e-mailbericht sturen naar de overblijfcoördinator, Christel de Wit. Zij zal u dan het rekeningnummer toesturen waarnaar u het verschuldigde bedrag kunt overmaken. Als uw kind(eren) incidenteel overblijft/overblijven, kunt u iedere vrijdagochtend van 8.20 uur tot 8.40 uur bonnen kopen.

De overblijfcoördinator zit dan in de teamkamer. Bent u niet in de gelegenheid om op vrijdag bonnen te kopen dan kunt u altijd een enveloppe, voorzien van de naam van uw kind, in het bonnenbakje, dat bij de map met de namenlijst van de overblijf ligt bij het lokaal van uw kind. Aan het einde van de dag krijgt uw kind het envelopje met bonnen mee naar huis. Op de bon schrijft u de naam (voor- en achternaam) van uw kind en de datum. De bon stopt u in het bonnenbakje, die bij de map met de namenlijst van de overblijf ligt (die ligt weer op een tafel in de gang bij het klaslokaal). Deze regeling geldt voor alle groepen. De kinderen of ouders vullen in iedere groep de overblijflijst in. U zet onder de datum achter de naam van uw kind een kruisje. Staat het kruisje eenmaal op de lijst, dan kan uw kind niet meer tussen de middag afspreken met een ander kind. Wilt uw kind toch afspreken, dan dient dit een dag eerder of voor 8 uur ‘s morgens geregeld te zijn. Mogelijk moet u dan wel, om misverstanden te voorkomen, de overblijflijst aanpassen.

Alleen in situaties, die niet vooraf te plannen zijn, maken wij een uitzondering of kunt u contant betalen. Vermeld dan in het vakje met het kruisje het bedrag van € 2.00.

Bonnen worden iedere dag gecontroleerd. Vergeet u een keer een bon in te leveren, dan wordt het kruisje achter de naam van uw kind groen gekleurd en krijgt uw kind een brief mee. Wanneer u een brief ontvangt, lever daarna dan zo spoedig mogelijk de bon in of neem contact op met de overblijfcoördinator.

Uw kind / kinderen nemen zelf hun lunchpakket (eten en drinken ) mee naar school. Voorzie, om verwisseling van bekers en bakjes te voorkomen, alles van de naam van uw kind. Het is handig om de naam ook in de jas en op de tas te zetten. Zo kunnen de overblijfkrachten alles op de goede plaats terug brengen.

Coördinator

Mocht u vragen hebben over de overblijf, dan kunt u zich richten tot de overblijfcoördinator, Christel de Wit. Zij is iedere vrijdagochtend tussen 8.20 uur en 8.40 uur aanwezig.

Bewaarboek overblijf

Email adres voor informatie of aanmelden: overblijf@schakelleiderdorp.nl

Om-de-weekbrief
 • De ‘Om-de-weekbrief’ informeert u over actuele zaken rondom team, schoolse zaken en activiteiten.
  U leest hier de meest actuele Om-de-weekbrief weekbrief 13 april
Belangrijke data

 

 • woensdag 18 april Cito eindtoets groep 8
 • donderdag 19 april Cito eindtoets groep 8
 • vrijdag 20 april sportdag (koningsspelen)
 • maandag 23 april oud papier container bij school
 • dinsdag 24 april spreekuur
 • woensdag 25 april schoolkorfbaltoernooi
 • vrijdag 27 april  oud papier container bij school
 • vrijdag 27 april koningsdag: alle kinderen zijn vrij
 • maandag 30 april meivakantie
 • dinsdag 15 mei MR vergadering
 • donderdag 17 mei spreekuur leraren
 • vrijdag 18 mei hoofdluiscontrole
 • maandag 21 mei 2e pinksterdag
 • dinsdag 22 mei lessen ‘programmeren’
 • vrijdag 25 mei weeksluiting groep 1/2a
 • maandag 28 mei theatervoorstelling groep 7/8 ‘oorlogsgeheimen’
 • woensdag 30 mei praktische verkeerslessen
 • donderdag 31 mei praktische verkeerslessen
 • vrijdag 1 juni weeksluiting groepen 5 en 6 (zonder ouders)
 • vrijdag 1 juni Cito toets in de maand juni
 • maandag 4 juni avondvierdaagse Leiderdorp
 • donderdag 7 juni OR vergadering
 • dinsdag 12 juni kamp groep 8
 • woensdag 13 juni hockeytoernooi basisscholen Leiderdorp
 • dinsdag 19 juni vrije dag voor de kinderen, administratie dag voor de leerkrachten
 • woensdag 20 juni spreekuur leraren
 • woensdag 25 juni oud papier container bij school
 • dinsdag 26 juni MR vergadering
 • dinsdag 26 juni oud papier container bij school
 • woensdag 4 juli generale repetitie groep 8
 • vrijdag 6 juli  Musical groep 8 voor ouders
 • maandag 9 juli  Musical groep 8 voor alle groepen
 • maandag 9 juli Alle kinderen maken kennis met hun nieuwe leraar/leraren
 • dinsdag 10 juli groep 8 organiseert spelletjes in de andere groepen
 • woensdag 11 juli ouderbedankochtend
 • woensdag 11 juli rapport 3 mee
 • woensdag 11 juli afscheid groep 8
 • donderdag 12 juli tafels en stoelen verwisselen en opruimen
 • vrijdag 13 juli laatste schooldag
 • maandag 16 juli zomervakantie
Digitale kalender
 • Op de Schakel werken we met een digitale agenda. Hierin worden alle belangrijke schoolactiviteiten genoemd. Deze agenda wordt vaak bijgewerkt en we adviseren u dan ook deze regelmatig aan te klikken. digitale kalender
Twitter
Kind aanmelden?
 • Dat kan op verschillende manieren. U kunt contact opnemen met ons voor een kennismakingsgesprek. U kunt ook het formulier downloaden: Kind aanmelden