Weektaak

Op onze school werken we met weektaken.
Wat is een weektaak en waarom werken de kinderen hiermee?
De kinderen leren zelfstandig taken aan te pakken, waarbij ze leren en
oefenen om te plannen en te organiseren. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor
hun taken en leren daar kritisch naar te kijken. Daarnaast wordt tegemoet
gekomen aan de behoefte aan autonomie die elk mens, dus ook kinderen, in
zekere mate wensen:  de kinderen mogen en kunnen zelf bepalen met welke taak
ze willen beginnen.
Tijdens het werken aan de weektaak krijgt de leerkracht de ruimte om
kinderen individueel te begeleiden. Differentatie en het omgaan met
niveauverschillen – en dit zijn immers ook uitgangspunten van onze school –
worden dan nog beter mogelijk gemaakt.
De taken lopen zeer uiteen. Sommige verwerken de kinderen zelfstandig,
terwijl bij andere taken samengewerkt wordt. De ene taak wordt in een
werkschrift gemaakt, terwijl de andere op een computer wordt uitgevoerd.
Sommige taken zijn lees- of studeertaken.
Als de kinderen een taak hebben afgerond, geven ze dit aan op het
weektaakblad en evalueren ze het proces en resultaat. Als alle taken van de
weektaak zijn afgerond, laten ze deze aftekenen door de leerkracht.
In de kleutergroepen is de weektaak alleen beschikbaar voor de kinderen van
groep 2. Zij kiezen de weektaak op het planbord. De weektaak bestaat voor
hen uit één opdracht.
P1020583
Om-de-weekbrief
 • De ‘Om-de-weekbrief’ informeert u over actuele zaken rondom team, schoolse zaken en activiteiten.
  U leest hier de meest actuele Om-de-weekbrief  13 juli
Belangrijke data

 

 • dinsdag 10 juli groep 8 organiseert spelletjes in de andere groepen
 • woensdag 11 juli ouderbedankochtend
 • woensdag 11 juli rapport 3 mee
 • woensdag 11 juli afscheid groep 8
 • donderdag 12 juli tafels en stoelen verwisselen en opruimen
 • vrijdag 13 juli laatste schooldag
 • maandag 16 juli zomervakantie
 • maandag 27 augustus: eerste schooldag
  2018-2019
 • dinsdag 4 september: informatieavond groep
  1 t/m 4
 • donderdag 6 september: informatieavond
  groep 5 t/m 8
Digitale kalender
 • Op de Schakel werken we met een digitale agenda. Hierin worden alle belangrijke schoolactiviteiten genoemd. Deze agenda wordt vaak bijgewerkt en we adviseren u dan ook deze regelmatig aan te klikken. digitale kalender
Twitter
Kind aanmelden?
 • Dat kan op verschillende manieren. U kunt contact opnemen met ons voor een kennismakingsgesprek. U kunt ook het formulier downloaden: Kind aanmelden