Weektaak

Op onze school werken we met weektaken.
Wat is een weektaak en waarom werken de kinderen hiermee?
De kinderen leren zelfstandig taken aan te pakken, waarbij ze leren en
oefenen om te plannen en te organiseren. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor
hun taken en leren daar kritisch naar te kijken. Daarnaast wordt tegemoet
gekomen aan de behoefte aan autonomie die elk mens, dus ook kinderen, in
zekere mate wensen:  de kinderen mogen en kunnen zelf bepalen met welke taak
ze willen beginnen.
Tijdens het werken aan de weektaak krijgt de leerkracht de ruimte om
kinderen individueel te begeleiden. Differentatie en het omgaan met
niveauverschillen – en dit zijn immers ook uitgangspunten van onze school –
worden dan nog beter mogelijk gemaakt.
De taken lopen zeer uiteen. Sommige verwerken de kinderen zelfstandig,
terwijl bij andere taken samengewerkt wordt. De ene taak wordt in een
werkschrift gemaakt, terwijl de andere op een computer wordt uitgevoerd.
Sommige taken zijn lees- of studeertaken.
Als de kinderen een taak hebben afgerond, geven ze dit aan op het
weektaakblad en evalueren ze het proces en resultaat. Als alle taken van de
weektaak zijn afgerond, laten ze deze aftekenen door de leerkracht.
In de kleutergroepen is de weektaak alleen beschikbaar voor de kinderen van
groep 2. Zij kiezen de weektaak op het planbord. De weektaak bestaat voor
hen uit één opdracht.
P1020583
Om-de-weekbrief
 • De ‘Om-de-weekbrief’ informeert u over actuele zaken rondom team, schoolse zaken en activiteiten.
  U leest hier de meest actuele Om-de-weekbrief 16 november
Belangrijke data

 

 • dinsdag 20 november
  spreekuur leraren;
 • maandag 19 en dinsdag 20 november: oud
  papier container bij school;
 • vrijdag 23 november: weeksluiting groep 4b;
 • donderdag 20 december: kinderen hebben
  continurooster en zijn vrij om 13.30u. ’s
  Avonds is de kerstviering in de Dorpskerk
  vanaf 17.00u;
 • vrijdag 21 december: kinderen zijn vrij om
  12.00u.
 • kerstvakantie maandag 24 decenber t/m vrijdag 4 januari 2019
 • administratiedag vrijdag  25 januari en maandag 28 januari
 • voorjaarsvakantie maandag 25 februari t/m vrijdag 8 maart
 • goede vrijdag/meivakantie vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei
 • 1ste paasdag zondag 21 april en 2de paasdag maandag 22 april
 • hemelvaartsdag donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei
 • 2de pinksterdag maandag 10 juni
 • administratiedagen dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni
 • vrijdag 19 juli vrije middag voor de zomervakantie
 • zomervakantie zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september

 

Digitale kalender
 • Op de Schakel werken we met een digitale agenda. Hierin worden alle belangrijke schoolactiviteiten genoemd. Deze agenda wordt vaak bijgewerkt en we adviseren u dan ook deze regelmatig aan te klikken. digitale kalender
Twitter
Kind aanmelden?
 • Dat kan op verschillende manieren. U kunt contact opnemen met ons voor een kennismakingsgesprek. U kunt ook het formulier downloaden: Kind aanmelden