Ouderraad

De ouderraad is een instelling binnen de school, voor en door de ouders. De OR bestaat uit tien enthousiaste ouders. Drie van deze ouders zijn belast met de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester. Op vrijwillige basis werken zij, met veel plezier, samen met het team van De Schakel aan de organisatie van allerhande activiteiten, bijvoorbeeld het schoolreisje, het kerstfeest, het sinterklaasfeest en projecten. Maar ook bijzondere activiteiten zoals sportevenementen en de avondvierdaagse.
De OR beheert de uit de ouderbijdrage verkregen gelden met als doelstelling om die gelden in hetzelfde jaar aan de activiteiten te besteden. Tijdens de jaarlijkse ouderraadsvergadering wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en wordt de begroting en de (vrijwillige) ouderbijdrage voor het komende jaar vastgesteld.

De OR is te bereiken middels het e-mailadres dat u achterin de schoolgids kunt vinden of  de witte postbus naast de hoofdingang. De OR kent drie vergadervormen: de vergadering van het dagelijks bestuur, de vergadering met alle ouderraadleden en de jaarvergadering waar alle ouders voor uitgenodigd worden. Wie er zitting hebben in de ouderraad en hoe de taakverdeling is, wordt in de weekbrief aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.

De namen van de OR leden worden aan het begin van het schooljaar of na de verkiezing in de nieuwsbrief en op de website gepubliceerd. Voor meer informatie over de ouderraad kunt u terecht op onze website.
or@schakelleiderdorp.nl is tijdelijk niet beschikbaar! Mailt u naar info@deschakelleiderdorp.nl en uw mail wordt doorgestuurd naar de secretaris van de OR.

de OR-leden

Amanda Turkenburg (Voorzitter)

Edwin Brugman (Secretaris)

Pauline de Koning (Penningmeester)

Melissa van Duyvenboden

Hilde Bruggeman

Annemieke Dijkstra

Katja van Houdt

Wouter Verbiest

Roos van der Meij

P1020857

Notulen OR vergadering 8 feb 2018

Notulen OR 16 11 2017

Notulen OR 07092017

 

 

Om-de-weekbrief
 • De ‘Om-de-weekbrief’ informeert u over actuele zaken rondom team, schoolse zaken en activiteiten.
  U leest hier de meest actuele Om-de-weekbrief  13 juli
Belangrijke data

 

 • dinsdag 10 juli groep 8 organiseert spelletjes in de andere groepen
 • woensdag 11 juli ouderbedankochtend
 • woensdag 11 juli rapport 3 mee
 • woensdag 11 juli afscheid groep 8
 • donderdag 12 juli tafels en stoelen verwisselen en opruimen
 • vrijdag 13 juli laatste schooldag
 • maandag 16 juli zomervakantie
 • maandag 27 augustus: eerste schooldag
  2018-2019
 • dinsdag 4 september: informatieavond groep
  1 t/m 4
 • donderdag 6 september: informatieavond
  groep 5 t/m 8
Digitale kalender
 • Op de Schakel werken we met een digitale agenda. Hierin worden alle belangrijke schoolactiviteiten genoemd. Deze agenda wordt vaak bijgewerkt en we adviseren u dan ook deze regelmatig aan te klikken. digitale kalender
Twitter
Kind aanmelden?
 • Dat kan op verschillende manieren. U kunt contact opnemen met ons voor een kennismakingsgesprek. U kunt ook het formulier downloaden: Kind aanmelden