Ouderraad

De ouderraad is een instelling binnen de school, voor en door de ouders. De OR bestaat uit tien enthousiaste ouders. Drie van deze ouders zijn belast met de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester. Op vrijwillige basis werken zij, met veel plezier, samen met het team van De Schakel aan de organisatie van allerhande activiteiten, bijvoorbeeld het schoolreisje, het kerstfeest, het sinterklaasfeest en projecten. Maar ook bijzondere activiteiten zoals sportevenementen en de avondvierdaagse.
De OR beheert de uit de ouderbijdrage verkregen gelden met als doelstelling om die gelden in hetzelfde jaar aan de activiteiten te besteden. Tijdens de jaarlijkse ouderraadsvergadering wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en wordt de begroting en de (vrijwillige) ouderbijdrage voor het komende jaar vastgesteld.

De OR is te bereiken middels het e-mailadres dat u achterin de schoolgids kunt vinden of  de witte postbus naast de hoofdingang. De OR kent drie vergadervormen: de vergadering van het dagelijks bestuur, de vergadering met alle ouderraadleden en de jaarvergadering waar alle ouders voor uitgenodigd worden. Wie er zitting hebben in de ouderraad en hoe de taakverdeling is, wordt in de weekbrief aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.

De namen van de OR leden worden aan het begin van het schooljaar of na de verkiezing in de nieuwsbrief en op de website gepubliceerd. Voor meer informatie over de ouderraad kunt u terecht op onze website.
or@schakelleiderdorp.nl is tijdelijk niet beschikbaar! Mailt u naar info@deschakelleiderdorp.nl en uw mail wordt doorgestuurd naar de secretaris van de OR.

de OR-leden

Amanda Turkenburg (Voorzitter)

Edwin Brugman (Secretaris)

Pauline de Koning (Penningmeester)

Melissa van Duyvenboden

Hilde Bruggeman

Annemieke Dijkstra

Katja van Houdt

Wouter Verbiest

Roos van der Meij

P1020857

notulen OR november 2018

notulen OR september 2018

1. Notulen OR vergadering 20092018

Notulen OR vergadering 8 feb 2018

Notulen OR 16 11 2017

Notulen OR 07092017

Om-de-weekbrief
 • De ‘Om-de-weekbrief’ informeert u over actuele zaken rondom team, schoolse zaken en activiteiten.
  U leest hier de meest actuele Om-de-weekbrief   17 mei
Belangrijke data

 

 • hemelvaartsdag donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei
 • 2de pinksterdag maandag 10 juni
 • administratiedagen dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni
 • vrijdag 19 juli vrije middag voor de zomervakantie
 • zomervakantie zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september

 

Digitale kalender
 • Op de Schakel werken we met een digitale agenda. Hierin worden alle belangrijke schoolactiviteiten genoemd. Deze agenda wordt vaak bijgewerkt en we adviseren u dan ook deze regelmatig aan te klikken. digitale kalender
Social media
 • Wij zijn ook te vinden op Twitter en Instagram.

 

Kind aanmelden?
 • Dat kan op verschillende manieren. U kunt contact opnemen met ons voor een kennismakingsgesprek. U kunt ook het formulier downloaden: Kind aanmelden