Ouderraad

De ouderraad is een instelling binnen de school, voor en door de ouders. De OR bestaat uit tien enthousiaste ouders. Drie van deze ouders zijn belast met de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester. Op vrijwillige basis werken zij, met veel plezier, samen met het team van De Schakel aan de organisatie van allerhande activiteiten, bijvoorbeeld het schoolreisje, het kerstfeest, het sinterklaasfeest en projecten. Maar ook bijzondere activiteiten zoals sportevenementen en de avondvierdaagse.
De OR beheert de uit de ouderbijdrage verkregen gelden met als doelstelling om die gelden in hetzelfde jaar aan de activiteiten te besteden. Tijdens de jaarlijkse ouderraadsvergadering wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en wordt de begroting en de (vrijwillige) ouderbijdrage voor het komende jaar vastgesteld.

De OR is te bereiken middels het e-mailadres dat u achterin de schoolgids kunt vinden of  de witte postbus naast de hoofdingang. De OR kent drie vergadervormen: de vergadering van het dagelijks bestuur, de vergadering met alle ouderraadleden en de jaarvergadering waar alle ouders voor uitgenodigd worden. Wie er zitting hebben in de ouderraad en hoe de taakverdeling is, wordt in de weekbrief aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.

De namen van de OR leden worden aan het begin van het schooljaar of na de verkiezing in de nieuwsbrief en op de website gepubliceerd. Voor meer informatie over de ouderraad kunt u terecht op onze website.
or@schakelleiderdorp.nl is tijdelijk niet beschikbaar! Mailt u naar info@deschakelleiderdorp.nl en uw mail wordt doorgestuurd naar de secretaris van de OR.

de OR-leden

Amanda Turkenburg (Voorzitter)

Edwin Brugman (Secretaris)

Pauline de Koning (Penningmeester)

Melissa van Duyvenboden

Hilde Bruggeman

Annemieke Dijkstra

Katja van Houdt

Wouter Verbiest

Roos van der Meij

P1020857

1. Notulen OR vergadering 20092018

Notulen OR vergadering 8 feb 2018

Notulen OR 16 11 2017

Notulen OR 07092017

 

 

Om-de-weekbrief
 • De ‘Om-de-weekbrief’ informeert u over actuele zaken rondom team, schoolse zaken en activiteiten.
  U leest hier de meest actuele Om-de-weekbrief 16 november
Belangrijke data

 

 • dinsdag 20 november
  spreekuur leraren;
 • maandag 19 en dinsdag 20 november: oud
  papier container bij school;
 • vrijdag 23 november: weeksluiting groep 4b;
 • donderdag 20 december: kinderen hebben
  continurooster en zijn vrij om 13.30u. ’s
  Avonds is de kerstviering in de Dorpskerk
  vanaf 17.00u;
 • vrijdag 21 december: kinderen zijn vrij om
  12.00u.
 • kerstvakantie maandag 24 decenber t/m vrijdag 4 januari 2019
 • administratiedag vrijdag  25 januari en maandag 28 januari
 • voorjaarsvakantie maandag 25 februari t/m vrijdag 8 maart
 • goede vrijdag/meivakantie vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei
 • 1ste paasdag zondag 21 april en 2de paasdag maandag 22 april
 • hemelvaartsdag donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei
 • 2de pinksterdag maandag 10 juni
 • administratiedagen dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni
 • vrijdag 19 juli vrije middag voor de zomervakantie
 • zomervakantie zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september

 

Digitale kalender
 • Op de Schakel werken we met een digitale agenda. Hierin worden alle belangrijke schoolactiviteiten genoemd. Deze agenda wordt vaak bijgewerkt en we adviseren u dan ook deze regelmatig aan te klikken. digitale kalender
Twitter
Kind aanmelden?
 • Dat kan op verschillende manieren. U kunt contact opnemen met ons voor een kennismakingsgesprek. U kunt ook het formulier downloaden: Kind aanmelden