Ouders

Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden wij uitermate belangrijk. Wat doen wij er aan om die betrokkenheid waar te maken? Hoe krijgen wij het voor elkaar dat de ouders gemakkelijk en graag naar school komen? Dit gebeurt op verschillende manieren. Door mondelinge en schriftelijke communicatie. Door contacten over individuele kinderen. Door ouders, die participeren in de dagelijkse gang van zaken.

Groepsouderavonden

Alle leerkrachten organiseren éénmaal per jaar een voorlichtingsavond over het onderwijs in de betreffende groepen. Hier wordt uiteraard niet over de individuele kinderen gesproken, maar wordt de algemene gang van zaken in de betreffende groep toegelicht.

Spreekuur (10 minuten gesprek)

Het directe contact tussen ouders en school vinden wij belangrijk. De ouders tot en met groep 3 brengen de kinderen naar school en lopen dan even de school binnen om bijvoorbeeld te kijken naar wat hun kinderen op school hebben gemaakt. Op die momenten is er echter weinig tijd om vragen aan de leerkrachten te stellen.

De ouders van de groepen 4 t/m 8 kunnen altijd na schooltijd even naar binnenlopen.

Voor vragen kunnen alle ouders na schooltijd even naar binnen lopen.

Hulpouders

Zelf kunt u natuurlijk ook op een of andere manier actief met de school bezig zijn. Dat kan door te assisteren bij onderwijs-activiteiten, excursies, sportdag en/of schoolreisje. De ouderraad verzorgt aan het begin van het schooljaar een activiteit(en)-intekenlijst voor alle ouders. Op deze lijst kunt u aangeven bij welke activiteit(en) u wilt assisteren. Wanneer de betreffende activiteit wordt opgestart, dan wordt er contact met u opgenomen over data, bijeenkomsten, e.d. Voor iedere activiteit wordt er in een team bestaande uit leerkrachten en ouders samengewerkt.

 De Klassenouder

Aan iedere groep is een klassenouder verbonden. Hij/zij is een schakel tussen de groeps-leerkracht en de ouders. De klassenouder zorgt voor het snel inzetten van hulpouders bij de diverse activiteiten.
U moet hierbij denken aan taken als het regelen van vervoer bij excursies, het mede voorbereiden van een feest in de groep, het regelen van een jaarlijkse schoonmaakavond om de klas een goede beurt te geven.

Aan het eind van het schooljaar vindt met de klassenouder(s) en de groepsleerkracht een evaluatie plaats

Om-de-weekbrief
 • De ‘Om-de-weekbrief’ informeert u over actuele zaken rondom team, schoolse zaken en activiteiten.
  U leest hier de meest actuele Om-de-weekbrief   17 mei
Belangrijke data

 

 • hemelvaartsdag donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei
 • 2de pinksterdag maandag 10 juni
 • administratiedagen dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni
 • vrijdag 19 juli vrije middag voor de zomervakantie
 • zomervakantie zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september

 

Digitale kalender
 • Op de Schakel werken we met een digitale agenda. Hierin worden alle belangrijke schoolactiviteiten genoemd. Deze agenda wordt vaak bijgewerkt en we adviseren u dan ook deze regelmatig aan te klikken. digitale kalender
Social media
 • Wij zijn ook te vinden op Twitter en Instagram.

 

Kind aanmelden?
 • Dat kan op verschillende manieren. U kunt contact opnemen met ons voor een kennismakingsgesprek. U kunt ook het formulier downloaden: Kind aanmelden