Ouders

Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden wij uitermate belangrijk. Wat doen wij er aan om die betrokkenheid waar te maken? Hoe krijgen wij het voor elkaar dat de ouders gemakkelijk en graag naar school komen? Dit gebeurt op verschillende manieren. Door mondelinge en schriftelijke communicatie. Door contacten over individuele kinderen. Door ouders, die participeren in de dagelijkse gang van zaken.

Groepsouderavonden

Alle leerkrachten organiseren éénmaal per jaar een voorlichtingsavond over het onderwijs in de betreffende groepen. Hier wordt uiteraard niet over de individuele kinderen gesproken, maar wordt de algemene gang van zaken in de betreffende groep toegelicht.

Spreekuur (10 minuten gesprek)

Het directe contact tussen ouders en school vinden wij belangrijk. De ouders tot en met groep 3 brengen de kinderen naar school en lopen dan even de school binnen om bijvoorbeeld te kijken naar wat hun kinderen op school hebben gemaakt. Op die momenten is er echter weinig tijd om vragen aan de leerkrachten te stellen.

De ouders van de groepen 4 t/m 8 kunnen altijd na schooltijd even naar binnenlopen.

Voor vragen kunnen alle ouders na schooltijd even naar binnen lopen.

Hulpouders

Zelf kunt u natuurlijk ook op een of andere manier actief met de school bezig zijn. Dat kan door te assisteren bij onderwijs-activiteiten, excursies, sportdag en/of schoolreisje. De ouderraad verzorgt aan het begin van het schooljaar een activiteit(en)-intekenlijst voor alle ouders. Op deze lijst kunt u aangeven bij welke activiteit(en) u wilt assisteren. Wanneer de betreffende activiteit wordt opgestart, dan wordt er contact met u opgenomen over data, bijeenkomsten, e.d. Voor iedere activiteit wordt er in een team bestaande uit leerkrachten en ouders samengewerkt.

 De Klassenouder

Aan iedere groep is een klassenouder verbonden. Hij/zij is een schakel tussen de groeps-leerkracht en de ouders. De klassenouder zorgt voor het snel inzetten van hulpouders bij de diverse activiteiten.
U moet hierbij denken aan taken als het regelen van vervoer bij excursies, het mede voorbereiden van een feest in de groep, het regelen van een jaarlijkse schoonmaakavond om de klas een goede beurt te geven.

Aan het eind van het schooljaar vindt met de klassenouder(s) en de groepsleerkracht een evaluatie plaats

Om-de-weekbrief
 • De ‘Om-de-weekbrief’ informeert u over actuele zaken rondom team, schoolse zaken en activiteiten.
  U leest hier de meest actuele Om-de-weekbrief weekbrief 13 april
Belangrijke data

 

 • woensdag 18 april Cito eindtoets groep 8
 • donderdag 19 april Cito eindtoets groep 8
 • vrijdag 20 april sportdag (koningsspelen)
 • maandag 23 april oud papier container bij school
 • dinsdag 24 april spreekuur
 • woensdag 25 april schoolkorfbaltoernooi
 • vrijdag 27 april  oud papier container bij school
 • vrijdag 27 april koningsdag: alle kinderen zijn vrij
 • maandag 30 april meivakantie
 • dinsdag 15 mei MR vergadering
 • donderdag 17 mei spreekuur leraren
 • vrijdag 18 mei hoofdluiscontrole
 • maandag 21 mei 2e pinksterdag
 • dinsdag 22 mei lessen ‘programmeren’
 • vrijdag 25 mei weeksluiting groep 1/2a
 • maandag 28 mei theatervoorstelling groep 7/8 ‘oorlogsgeheimen’
 • woensdag 30 mei praktische verkeerslessen
 • donderdag 31 mei praktische verkeerslessen
 • vrijdag 1 juni weeksluiting groepen 5 en 6 (zonder ouders)
 • vrijdag 1 juni Cito toets in de maand juni
 • maandag 4 juni avondvierdaagse Leiderdorp
 • donderdag 7 juni OR vergadering
 • dinsdag 12 juni kamp groep 8
 • woensdag 13 juni hockeytoernooi basisscholen Leiderdorp
 • dinsdag 19 juni vrije dag voor de kinderen, administratie dag voor de leerkrachten
 • woensdag 20 juni spreekuur leraren
 • woensdag 25 juni oud papier container bij school
 • dinsdag 26 juni MR vergadering
 • dinsdag 26 juni oud papier container bij school
 • woensdag 4 juli generale repetitie groep 8
 • vrijdag 6 juli  Musical groep 8 voor ouders
 • maandag 9 juli  Musical groep 8 voor alle groepen
 • maandag 9 juli Alle kinderen maken kennis met hun nieuwe leraar/leraren
 • dinsdag 10 juli groep 8 organiseert spelletjes in de andere groepen
 • woensdag 11 juli ouderbedankochtend
 • woensdag 11 juli rapport 3 mee
 • woensdag 11 juli afscheid groep 8
 • donderdag 12 juli tafels en stoelen verwisselen en opruimen
 • vrijdag 13 juli laatste schooldag
 • maandag 16 juli zomervakantie
Digitale kalender
 • Op de Schakel werken we met een digitale agenda. Hierin worden alle belangrijke schoolactiviteiten genoemd. Deze agenda wordt vaak bijgewerkt en we adviseren u dan ook deze regelmatig aan te klikken. digitale kalender
Twitter
Kind aanmelden?
 • Dat kan op verschillende manieren. U kunt contact opnemen met ons voor een kennismakingsgesprek. U kunt ook het formulier downloaden: Kind aanmelden